Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

"Οδήγηση με προσοχή και χωρίς αλκοόλ"


Έκκληση σε όλους τους οδηγούς για "Οδήγηση με προσοχή και χωρίς αλκοόλ" ,απευθύνει το blog EMERGENCY ROOM, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.

Αυτές τις μέρες γιορτής με κυρίαρχο το πνεύμα των Χριστουγέννων, επιβάλλεται να οδηγούμε πιο προσεκτικά, υπεύθυνα, ώστε να περιοριστούν τα τροχαία ατυχήματα.
 Και το κυριότερο:
- Να περιοριστούν τα ανθρώπινα θύματα.
Οδηγώντας με αυξημένη την προσοχή μας, με την παραχώρηση προτεραιότητας στους πεζούς, τηρώντας τα σήματα των δρόμων και των ορίων ταχύτητας, εφαρμόζοντας τους απλούς κανόνες ασφαλούς οδήγησης, είναι σίγουρο ότι τα ατυχήματα περιορίζονται.
                     ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!!

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Βασική Υποστήριξη της Ζωής -BLS

Βασική Υποστήριξη της Ζωής και Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση
BLS. Basic Life Support and Automatic External Defibrillation


Basic Life Support (BLS) είναι ένα πρωτόκολλο ιατρικής φροντίδας το οποίο χρησιμοποιείται σε ασθενείς ή θύματα από τραυματισμούς απειλητικούς για τη ζωή τους, μέχρι ο ασθενής να λάβει πλήρη ιατρική φροντίδα. Μπορεί να εφαρμοστεί από εκπαιδευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του ΕΚΑΒ και από άλλους που έχουν εκπαιδευτεί σχετικά. Το BLS γενικά χρησιμοποιείται στην προνοσοκομειακή φροντίδα και μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς ιατρικό εξοπλισμό. Αν και έχουν εφαρμοστεί πολλά πρωτόκολλα σε πληθώρα χωρών του κόσμου, κυρίως του Δυτικού (Η.Π.Α., Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, κ.τ.λ.) που εμφανίζουν πολλές ομοιότητες, φαίνεται ότι το BLS πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναζωογόνησης (ERC-European Resuscitation Council) να επικρατεί και να θεωρείται ως το καταλληλότερο.
Αφορά κυρίως περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής, πνιγμονής και ξηρού πνιγμού. Αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλές περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν τροχαία ή άλλα ατυχήματα, πολυτραυματίες, θύματα φυσικών καταστροφών, ασθενείς που υφίστανται οξείες καρδιογενείς ή αναπνευστικές επιπλοκές, εγκαυματίες, θύματα πνιγμού, δηλητηριάσεων, χρήσης ναρκωτικών, κ.ά.. Γενικά είναι καταστάσεις στις οποίες μπορεί να χαθεί εύκολα μία ζωή αν δεν παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από κάποιον που βρίσκεται κοντά. Τέτοια περιστατικά συμβαίνουν παντού σε οποιαδήποτε στιγμή και αφορούν συνανθρώπους μας κάθε ηλικίας. Το θέμα γίνεται πιο σοβαρό ειδικά όταν τα θύματα είναι μικρής ηλικίας πόσο μάλλον αν είναι παιδιά.


Το BLS γενικά δεν περιλαμβάνει τη χρήση φαρμάκων ή εξειδικευμένων επεμβατικών τεχνικών και μπορεί να συνδεθεί με την παροχή προχωρημένης υποστήριξης της ζωής (advanced life support-ALS). Όλοι οι πολίτες μπορούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες του BLS μετά από την παρακολούθηση ενός σύντομου σεμιναρίου. Μία σύντομη περιγραφή του πρωτοκόλλου και των βημάτων του BLS and AED είναι:
Όταν ένα θύμα έχει ένα ατύχημα:
(ΚΑΡΠΑ στο BLS:
Σχήμα Α:Η πλάτη του θύματος θα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδο σκληρό έδαφος και το στόμα του πρέπει να ελεγχτεί για θραύσματα.
Σχήμα Β: Αν το θύμα είναι αναίσθητο, ανοίξτε τον αεραγωγό, τοποθετείστε το κεφάλι σε έκταση. Σχήμα Γ: Αν το θύμα δεν αναπνέει, ξεκινήστε τεχνητή αναπνοή με τέσσερις γρήγορες γεμάτες εμφυσήσεις.
 Σχήμα Δ: Ελέγξτε για καρωτιδικό σφυγμό. Σχήμα Ε: Αν δεν υπάρχει σφυγμός, ξεκινήστε θωρακικές συμπιέσεις στο στέρνο. Σχήμα ΣΤ: Στόμα με στόμα αναζωογόνηση ενός παιδιού
Illustration by Electronic Illustrators Group.
1) Έλεγχος της ασφάλειας του χώρου και απομάκρυνση των περίεργων περαστικών.
2) Έλεγχος του επιπέδου συνείδησης του θύματος. Ρωτάμε το θύμα αν είναι καλά χτυπώντας το ελαφρά στον ώμο για να ελέγξουμε την ανταπόκρισή του.
3) Ζητάμε βοήθεια. Καλούμε το ΕΚΑΒ ή το αναθέτουμε σε κάποιον άλλο.
4) Τοποθετούμε την κεφαλή του θύματος σε θέση έκτασης για να απελευθερώσουμε τους αεραγωγούς.
5) Ελέγχουμε ζωτικά σημεία (αναπνοή, σφυγμό).
6) Α) Αν αναπνέει, τότε τον/την τοποθετούμε σε θέση ανάνηψης.

Β) Αν δεν αναπνέει, τότε ξεκινάμε την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ/CPR-Cardiopulmonary Resuscitation).
7) Επαναλαμβάνουμε 30 συμπιέσεις στο θώρακα (2 δάχτυλα πάνω από το τέλος της ξιφοειδούς απόφυσης του στέρνου) και 2 εμφυσήσεις ενώ η κεφαλή βρίσκεται σε έκταση με πλήρη εφαρμογή των χειλέων. Αυτό γίνεται για λίγα λεπτά.
8) Έπειτα τοποθετούμε τα ηλεκτρόδια του απινιδωτή στο θώρακα του θύματος όπως αναγράφεται στις οδηγίες της συσκευής και εφόσον απαιτείται χορηγούμε μία απινίδωση εφόσον φροντίσουμε να απομακρυνθούν όλοι από το θύμα. Οι απινιδώσεις χορηγούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του αυτόματου απινιδωτή.
Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και η απινίδωση μπορούν να συνεχιστούν μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Ουσιαστικά αυτό κερδίζει πολύτιμο χρόνο ώστε να μπορέσει να παρασχεθεί στο βέλτιστο βαθμό η ALS (Advanced Life Support) φροντίδα. Επειδή συχνά δεν υπάρχει γνώση της τεχνικής ΚΑΡΠΑ πολλά θύματα καταλήγουν μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, καθ’ ότι πολλά ζωτικά τους όργανα έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες.

Μία σημαντική εξέλιξη στην εφαρμογή του BLS είναι η διαθεσιμότητα πλέον του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED) που χρησιμοποιείται για τη χορήγηση απινίδωσης. Αυτό έχει βελτιώσει σημαντικά το ποσοστό επιβίωσης σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής. Θεωρούμε ότι οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές είναι ένα χρήσιμο εργαλείο σε τέτοιες περιπτώσεις και θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε δημόσιο χώρο, όπως σχολεία, πανεπιστήμια, υπηρεσίες, κέντρα διασκεδάσεως, οργανωμένες ακτές, ακόμη και στο σπίτι.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα βήματα του πρωτοκόλλου του BLS στηρίζονται στο αλγόριθμο ABCDE επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

• (A-Airway) Αεραγωγός: διατήρηση ανοιχτού αεραγωγού με τη χρήση συσκευών αεραγωγού όπως στοματικού ή ρινικού αεραγωγού ή απλώς με έκταση της κεφαλής :

• (B-Breathing) Αναπνοή: η διατήρηση της πραγματικής ροής αέρα μέσω της αναπνοής (φυσικής ή τεχνητής) που συχνά υποβοηθείται από συσκευές οξυγόνου.

• (C-Circulation) Κυκλοφορικό: η ροή του αίματος στον οργανισμό βοηθείται σε επείγουσες καταστάσεις από την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).


Το πρωτόκολλο BLS μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα για τον τρόπο μεταφοράς του ασθενούς, όπως την προστασία της σπονδυλικής στήλης και την αποφυγή επιπρόσθετων τραυματισμών μέσω ακινητοποίησης και χρήσης νάρθηκα.

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

ΤΕΠ : ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ


Η ολοένα και περισσότερο αύξηση των προσερχομένων ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων και η ζήτηση επείγουσας ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας έχει οδηγήσει στην ανάγκη καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας τόσο σε προνοσοκομειακό όσο και σε νοσοκομειακό επίπεδο.
Στο άρθρο που ακολουθεί παρατίθενται απόψεις του ΤΟΜΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αντικείμενο της αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών είναι η παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας σε κάθε άτομο που την έχει ανάγκη και ανεξάρτητα από χρόνο και τόπο.
Η αλυσίδα επιβίωσης εξασφαλίζει τη συνεχή παροχή φροντίδας από τον τόπο του συμβάντος (κατοικία, χώρος εργασίας, δρόμοι, κλπ.) μέχρι το Νοσοκομείο, όπου κλιμακώνεται και ολοκληρώνεται η προσπάθεια διάγνωσης και αντιμετώπισης των οξέων καταστάσεων υγείας .
Σημείο επαφής μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων αποτελεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)
Το Τ.Ε.Π. καλείται να αντιμετωπίσει επείγοντα περιστατικά, όπως αυτά καθορίζονται και γίνονται αντιληπτά από τους ίδιους τους ασθενείς ή το περιβάλλον τους, τους ιατρούς που τα παραπέμπουν στο νοσοκομείο
Τα επείγοντα μπορεί να αφορούν σε καταστάσεις ποικίλης και απροσδιόριστης βαρύτητας και πολυπλοκότητας, σε όλες τις ηλικίες και θεωρητικά όλες τις νόσους οξείες και χρόνιες.


ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών στα Τ.Ε.Π. περιλαμβάνει την διαλογή (triage),την άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση απειλητικών για την ζωή καταστάσεων, την άμεση αναζωογόνηση και υποστήριξη οργανικών συστημάτων, διαδικασίες σταθεροποίησης και περαιτέρω προώθησης για την οριστική διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση, βραχύχρονη νοσηλεία ασθενών, την διεκπεραίωση μικρών χειρουργικών και ορθοπεδικών επεμβάσεων. Έχει την ευθύνη των επειγόντων, από την προσέλευσή τους μέχρι την προώθηση τους σε άλλα τμήματα (ΜΕΘ, ΜΑΦ, κλινικές ή χειρουργείο, καλύπτει συμβουλευτικά όλα τα ενδονοσοκομειακά επείγοντα και είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).
Το Τ.Ε.Π. είναι ο τόπος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων στην «επείγουσα ιατρική»
Μελλοντικά θα πρέπει να εξετασθούν δύο σημαντικά ζητήματα:
Α) Η διασύνδεση του ΕΚΑΒ με τα ΤΕΠ.
Έτσι ώστε και η Προνοσοκομειακή Φροντίδα να είναι άμεσα συνδεδεμένη με το Τ.Ε.Π. – στόχο της περιοχής.
Β) Το Τ.Ε.Π. πρέπει να έχει την ευθύνη της υπεύθυνης συμβουλής στα Κέντρα Υγείας ή τις όποιες άλλες μονάδες ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας της περιφέρειάς του με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών (τηλεπικοινωνίες, τηλεϊατρική, διαδίκτυο).
Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με μικρό οικονομικό κόστος και τα οφέλη του κοινωνικού συνόλου θα είναι τεράστια.

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Επείγοντα Περιστατικά ή Μedical show ?


Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια κινηματογραφική παραγωγή, έχει στραφεί σε σειρές και ταινίες από τον χώρο της υγείας. Ο όρος "medical series" ή "medical show", αναφέρεται σε μια δραματική κατά βάσην σειρά, η οποία ασχολείται με τα τεκταινόμενα στους χώρους των νοσοκομείων. Από ασυνήθιστες ιατρικές υποθέσεις, μέχρι έκτακτα περιστατικά και από δύσκολες χειρουργικές εμπεμβάσεις μέχρι διαπροσωπικές σχέσεις γιατρών και τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινα, οι δραματικές ιατρικές σειρές τα έχουν όλα. Καταιγιστική δράση, άφθονα συναισθήματα, αγωνία και μεγάλες ανατροπές, ορισμένες μάλιστα απ' αυτές είναι τόσο καλά γυρισμένες με αξιόπιστο σενάριο,με άψογη χρήση της ιατρικής ορολογίας ,μεθοδολογίας και τεχνολογίας που καθηλώνουν ακόμα και αυτούς τους ίδιους τους χρήστες της υγείας .
Η επιλογή μάλιστα του χώρου των Επειγόντων Περιστατικών είναι ιδιαίτερα δημοφιλής αφού από την φύση του προσφέρει περιπέτεια, σασπένς που σερβίρεται με την ανάλογη σάλτσα χιούμορ και ερωτικών περιπτύξεων μεταξύ των πρωταγωνιστών.
Σειρές με μεγάλη επιτυχία που εκτίναξαν τους δείκτες της τηλεθέασης στα ύψη, αποσπώντας αρκετά βραβεία ΕΜΜΥ ήταν το γνωστό ER (Emergency Room) που ηλιθίως είχε αποδοθεί στα ελληνικά <<Στην Εντατική>> το Grey's Anatomy (Μαθήματα Ανατομίας) που συνεχίζει να προβάλλεται μέχρι σήμερα καθώς και το House M.D. (Ιατρικές Υποθέσεις).
Ιδιαίτερη εντύπωση σε όλα αυτά μου κάνει η άψογη οργάνωση και λειτουργία των νοσοκομείων που διαδραματίζονται όλα αυτά, που νομίζω ότι ζω και εργάζομαι σε νοσοκομείο τριτοκοσμικής χώρας.
Άσχετα όμως κατά πόσο όλα αυτά υπάρχουν στην πραγματικότητα ή γίνονται στα πλαίσια της κινηματογραφικής παραγωγής θα πρέπει να πούμε ότι:
Η επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό η υλικοτεχνική επάρκεια και η άψογη λειτουργία των υπηρεσιών αποτελούν βασικά συστατικά για την λειτουργία του συστήματος υγείας και της σωστής και ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών υγείας. κάτι τέτοιο όμως προς το παρόν αποτελεί όνειρο "θερινής νυκτός" για την ελληνική πραγματικότητα, καλό είναι βέβαια να ονειρευόμαστε.... αλλά μήπως θα έπρεπε κάποτε να ξυπνήσουμε;
.


MusicPlaylistRingtones
Create a playlist at MixPod.com