Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

ΤΕΠ : ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ


Η ολοένα και περισσότερο αύξηση των προσερχομένων ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων και η ζήτηση επείγουσας ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας έχει οδηγήσει στην ανάγκη καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας τόσο σε προνοσοκομειακό όσο και σε νοσοκομειακό επίπεδο.
Στο άρθρο που ακολουθεί παρατίθενται απόψεις του ΤΟΜΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αντικείμενο της αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών είναι η παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας σε κάθε άτομο που την έχει ανάγκη και ανεξάρτητα από χρόνο και τόπο.
Η αλυσίδα επιβίωσης εξασφαλίζει τη συνεχή παροχή φροντίδας από τον τόπο του συμβάντος (κατοικία, χώρος εργασίας, δρόμοι, κλπ.) μέχρι το Νοσοκομείο, όπου κλιμακώνεται και ολοκληρώνεται η προσπάθεια διάγνωσης και αντιμετώπισης των οξέων καταστάσεων υγείας .
Σημείο επαφής μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων αποτελεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)
Το Τ.Ε.Π. καλείται να αντιμετωπίσει επείγοντα περιστατικά, όπως αυτά καθορίζονται και γίνονται αντιληπτά από τους ίδιους τους ασθενείς ή το περιβάλλον τους, τους ιατρούς που τα παραπέμπουν στο νοσοκομείο
Τα επείγοντα μπορεί να αφορούν σε καταστάσεις ποικίλης και απροσδιόριστης βαρύτητας και πολυπλοκότητας, σε όλες τις ηλικίες και θεωρητικά όλες τις νόσους οξείες και χρόνιες.


ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών στα Τ.Ε.Π. περιλαμβάνει την διαλογή (triage),την άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση απειλητικών για την ζωή καταστάσεων, την άμεση αναζωογόνηση και υποστήριξη οργανικών συστημάτων, διαδικασίες σταθεροποίησης και περαιτέρω προώθησης για την οριστική διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση, βραχύχρονη νοσηλεία ασθενών, την διεκπεραίωση μικρών χειρουργικών και ορθοπεδικών επεμβάσεων. Έχει την ευθύνη των επειγόντων, από την προσέλευσή τους μέχρι την προώθηση τους σε άλλα τμήματα (ΜΕΘ, ΜΑΦ, κλινικές ή χειρουργείο, καλύπτει συμβουλευτικά όλα τα ενδονοσοκομειακά επείγοντα και είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).
Το Τ.Ε.Π. είναι ο τόπος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων στην «επείγουσα ιατρική»
Μελλοντικά θα πρέπει να εξετασθούν δύο σημαντικά ζητήματα:
Α) Η διασύνδεση του ΕΚΑΒ με τα ΤΕΠ.
Έτσι ώστε και η Προνοσοκομειακή Φροντίδα να είναι άμεσα συνδεδεμένη με το Τ.Ε.Π. – στόχο της περιοχής.
Β) Το Τ.Ε.Π. πρέπει να έχει την ευθύνη της υπεύθυνης συμβουλής στα Κέντρα Υγείας ή τις όποιες άλλες μονάδες ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας της περιφέρειάς του με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών (τηλεπικοινωνίες, τηλεϊατρική, διαδίκτυο).
Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με μικρό οικονομικό κόστος και τα οφέλη του κοινωνικού συνόλου θα είναι τεράστια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


MusicPlaylistRingtones
Create a playlist at MixPod.com